Dezynsekcja w gospodarstwie rolnym – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć!

Dezynsekcja w gospodarstwie rolnym – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć!

Każde gospodarstwo rolne jest idealnym miejscem dla rozwoju kolonii wszelkiej maści insektów. Dlatego dezynsekcja tego typu obiektów jest niezwykle ważna. Dziś więc opowiemy więcej o szczegółach związanych z dezynsekcją gospodarstwa rolnego. W jaki sposób można monitorować obecność insektów w gospodarstwie? Jak często przeprowadza się dezynsekcję gospodarstwa rolnego? Zapraszamy do lektury!

W jaki sposób przeprowadza się dezynsekcję?

Dezynsekcja ma na celu całkowitą eliminację insektów z danego obiektu lub terenu. Warto zaznaczyć, że dezynsekcja to proces i nie polega ona wyłącznie na czynnościach związanych bezpośrednio z eliminacją insektów, a również ze stałym monitorowaniem obecności owadów w danym obiekcie. Każdy doświadczony dezynsektor potwierdzi, że to, że w widocznym miejscu pojawia się kilka owadów, nie świadczy o tym, że dopiero zadomowiły się one w danym obiekcie a o tym, że najprawdopodobniej budynek został już przez nie skolonizowany. Owady takie jak mrówki, pluskwy czy karaluchy bytują przede wszystkim w zacienionych, skrytych miejscach takich jak szczeliny, rury czy wszelkiego rodzaju zakamarki. Dlatego działania związane z dezynsekcją gospodarstwa należy prowadzić stale, a nie dopiero w momencie, w którym karaluchy zaczną się wyłaniać spod plandeki czy boazerii.

W jaki sposób monitorować obecność owadów w budynku?

W budynku gospodarczym powinny być stale rozstawione pułapki na owady z atraktantem – czyli substancją, która przyciąga insekty. Karaluchy i inne owadzie szkodniki po wpadnięciu w pułapkę przyklejają się do lepu, dzięki czemu możemy łatwo stwierdzić ich obecność.

Eliminacja owadów z budynku gospodarczego

Jeżeli w budynku zostanie stwierdzona obecność owadów, to należy przeprowadzić działania dezynsekcyjne. Polegają one na rozłożeniu insektycydów – czyli chemicznych substancji owadobójczych. Insektycydy mogą działać selektywnie na dany gatunek lub rodzaj owadów, bądź eliminować wszystkie insekty – to wszystko zależy od rodzaju trutki, jaki zostanie zastosowany. Dezynsekcja powinna być przeprowadzana przez fachowca, czyli dezynsektora. Jeżeli mamy zamiar przeprowadzić ją w magazynie żywności, to należy upewnić się, że dana trutka jest odpowiednia do zastosowania w takim miejscu. Na koniec nadmienimy, że insektycydy nowej generacji działają z opóźnieniem i efekt ten jest zamierzony. Mrówka, bądź karaluch zainfekowany trucizną przenosi ja na swoim korpusie lub odwłoku i zaraża w ten sposób kolejne osobniki. Taki model działania trucizny sprawia, że cała populacja insektów może zostać wyeliminowana w krótkim czasie.